Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Kesalahan dalam Membaca Al Quran (Lahn Khafi)

Lahn Khafi yaitu kesalahan yang berkaitan dengan tidak sempurnanya pengucapan bacaan, kesalahan seperti ini hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu tajwid dan Qiroah.

a. Tidak sempurna dalam pengucapan dhommah.

وَنُوْدُوْا
Seharusnya dibaca wa nuuduu tetapi dibaca wa noodoo

b. Tidak sempurna dalam pengucapan kasroh.

سَبِيْلِهِ
Seharusnya dibaca sabiilih tetapi dibaca sabiileh

c. Tidak sempurna dalam pengucapan fathah.

اَلْبَاطِلُ
Seharusnya dibaca al-baathilu tetapi dibaca al-boothilu

d. Menambah qalqalah pada kata yang seharusnya tidak berqalqalah.

فَضْلَهُ
Seharusnya dibaca fadhlahuu tetapi dibaca fadhe‘lahuu

e. Mengurangi bacaan ghunnah.

أَنَّ 
Seharusnya tasydid dibaca dengan dengung sekitar dua harakat tetapi tidak dibaca dengan dengung.

f. Terlalu memanjangkan bacaan panjang.

اَلرَّحْمٰنُ
Seharusnya mim tersebut dibaca dua harakat tetapi dibaca empat, lima, atau enam harokat.

g. Terlalu menggetarkan ro’.

الَذُّكُوْرُ
Seharusnya dibaca adz-dzukuur tetapi dibaca adz-dzukuurrrr.