Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Boleh Kok Bawa Anak Kecil Ke Masjid

Walaupun shalat belum diwajibkan bagi anak-anak, tapi baiknya kita kenalkan sejak usia dini yaa... 

“Suatu ketika Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam keluar (untuk shalat) dengan menggendong Umamah Binti Abil ‘Ash, kemudian beliau shalat. Apabila rukuk beliau menurunkannya, dan apabila bangkit beliau menggendongnya kembali.” (HR. Bukhari)

Share buat ingetin yang lainnya.