Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Mad Lazim Mutsaqqal Harfi

Mad lazim harfi musyabba atau mad lazim musaqal harfi adalah apabila huruf fawatihus suwar (pembuka surah) yang bila dipecah terdiri dari tiga huruf dan di tengahnya huruf madd dan huruf ketiganya di idgamkan.

Panjang mad lazim mutsaqqal harfi adalah 6 harakat.

Huruf fawatihus suwar ada 14, dikumpulkan pada kalimat:

صِلْهُ سُحَيْرًا مَنْ قَطَعَكَ

Huruf-huruf pada fawatihus suwar dibagi tiga:

- Dibaca pendek, yaitu alif.
- Dibaca 2 harakat, yaitu pada 5 huruf yang dikumpulkan pada (حَيَّ طَهَرَ) dan dihukumi mad thabi’i.
- Dibaca 6 harakat seperti yang telah dijelaskan.

Contoh bacaan mad lazim mutsaqqal harfi:

الۤمّۤ

الۤمّۤصۤ

الۤمّۤرٰ

طٰسۤمّۤ