Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Berharaplah Hanya Kepada Allah

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (QS. Asy-Syarh: 8)

Jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan kemudian kita melakukan pekerjaan lainnya maka berharaplah kepada Allah 'Azza Wa Jalla agar memperoleh pahala, ganjaran, dan pertolongan, senantiasalah bersama Allah baik sebelum dan sesudah beramal, sebelum beramal, jadikan diri kita bersama Allah sebelum beramal dengan memohon bantuan-Nya, dan setelah beramal dengan pengharapan pahala.

Dan dalam firman-Nya وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ terdapat faedah dari sisi ilmu balaghoh إِلَى رَبِّكَ dari segi keserasian kata (idiom) ia terkait dengan ارْغَبْ, ia pun dikedepankan setelah Irghab, dan ini melahirkan faedah pembatasan makna.

Maknanya: Kepada Allah saja dan tidak kepada siapa pun selain-Nya, berharaplah dalam semua urusan-urusanmu, percayalah jika setiap kita mengikat harapan anda kepada Allah 'Azza Wa Jalla, maka sesungguhnya Dia akan memudahkan urusan-urusan kita, kebanyakan manusia kurang dalam hal ini, maksudnya kurang harapan mereka kepada Allah, kita dapati mereka cacat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah dalam amalan-amalan mereka.

Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan kita bisa mengerjakan perintah-perintah-Nya, membenarkan berita-berita-Nya dan sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

[Tafsir Juz 'Amma, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin]