Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Tersingkap! Tafsir Al Fil (2)

Penyerangan Pasukan Bergajah ke Kota Makkah! Apa latar belakangnya?

Podcast Tafsir Qur'an ini menjelaskan tentang surat Al Fil, yang menceritakan tentang peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah ke Tanah Hijaz (Kota Makkah). Apa yang melatarbelakangi penyerangan tersebut?

Join Khazanah Telegram group:
http://t.me/khazanahgroup

#KhazanahTrust