Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Manusia Akan Melihat Amalannya Walaupun Kecil

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar seberat zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Ayat ini memotivasi untuk beramal baik walau sedikit. Begitu pula menunjukkan ancaman bagi yang beramal jelek walau itu kecil.

Seberat zarrah, maksudnya adalah semut-semut kecil, sebagaimana diketahui, dan bukanlah bermakna yang dipahami saat ini seperti sangkaan sebagian orang (yang berarti atom). Karena zarrah yang dipahami saat ini tidaklah dikenal pada waktu dulu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta’ala tidaklah mengajak bicara manusia kecuali dengan yang mereka pahami.

Ayat tersebut adalah dorongan untuk senantiasa beramal sholeh, dan setiap amalan perbuatan tidak akan hilang walaupun sepele, walaupun sekecil semut kecil atau bahkan lebih kecil lagi, maka sesungguhnya seorang manusia pasti akan melihatnya pada hari kiamat kelak.

Kita meminta kepada Allah agar mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan dan kebahagiaan, kesholehan dan keberuntungan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan kepada Ar-Rahman dengan baik, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 [Tafsir Juz ‘Amma, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin]