Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Doa Al-Ma'tsurat Petang

Do'a Al Ma'tsurat adalah kumpulan do'a-do'a atau wirid yang disusun oleh Imam Syahid Hasan Al-banna.
Didalamnya terdiri dari ayat-ayat pilihan dan lafal-lafal dari hadits Rasulullah, yang biasa beliau amalkan dalam wiridnya dan dibaca setiap pagi dan sore.
Keutamaan dan manfaat membaca lainnya disebutkan dalam firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.” (Al-Ahzab : 41-42).
Yuk, dengarkan dan baca Al Ma'tsurat bersama.
Beri tahu juga yang lain, bersama kita amalkan kebiasaan Rasulullah dan menjadi hamba yang selalu mengingat dan diingat Allah. Kuatkan hati dan menjaga kestabilan jiwa.