Download QuranBest (Free)

325juta++ halaman Al Quran telah dibaca

Sebuah cara untuk hidup bersama manusia

Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah !

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik,.....”(QS. Fushilat 34)

Tetap Semangat. Allah bersama kita